Hoe lang moet je content zijn voor de optimale SEO?

seo content

De content is de koning als het op SEO 2018 aankomt. Je kan geen SEO-campagne op poten zetten zonder content; het is als het ware de brandstof die de seo optimalisatie doet rijden. Je zult dit vast en zeker al weleens gehoord hebben, maar minder vaak hoor je iets over de specifieke vereisten voor de optimale SEO als het op SEO aankomt. Wat maakt de inhoud van je website nu eigenlijk goed? Je zou naar de schrijfstijl, het doelpubliek, de toepassing en andere subjectieve factoren kunnen kijken, maar vandaag wil ik op 1 objectieve factor focussen; is de lengte van je content belangrijk voor een goede SEO? En indien ja, wat is dan de ideale lengte van content om een zo hoog mogelijke ranking in de zoekresultaten te krijgen?

Minimum aantal woorden

Natuurlijk is de lengte van de content afhankelijk van de pagina van je website. De hoofdpagina’s van je website zullen automatisch minder tekst bevatten dan de blogartikels op je website. Toch moet iedere pagina op je website een minimum aantal woorden hebben of hij wordt door de zoekmachines als minderwaardig beschouwd.

Er is geen eenduidige formule of een eenduidig antwoord over het minimum aantal woorden aan content die een pagina moet hebben. Sommige spreken over 600 à 700 woorden zodat je de kans krijgt om veel informatie te delen met je bezoekers en ook veel zoekwoorden te targetten, maar je moet niet lang zoeken om ook top-ranked websites met pagina’s van ongeveer 300 woorden te vinden. Zoals je nog in dit artikel zult kunnen lezen, is de lengte van de content belangrijk voor je ranking in de zoekmachines, maar is er nog een andere variabele die een nog sterkere invloed op je ranking heeft. Toch moet je voor nu onthouden dat 300 woorden als minimum een goede start is voor je SEO.

SEO op basis van content bij blogartikels

300 woorden zijn het absolute minimum, maar hangt er ook een voordeel vast aan het produceren van langere content? In 2015 deden Moz en BuzzSumo een onderzoek bij 1 miljoen contentpagina’s waaruit bleek dat meer dan 85 procent van de artikels minder dan 1000 woorden had en dat de artikels met 1000 woorden of meer opmerkelijk meer likes en shares hadden. Een recenter rapport van SEMRush toonde aan dat de gemiddelde lengte van content voor een top 3 ranking in Google 750 woorden bedroeg, terwijl dat bij de top 20 rankings ‘slechts’ 500 woorden bedroeg. Over het algemeen lijkt het dus dat hoe langer je seo content hoe beter je ranking SEO gewijs, maar er zijn nog een aantal factoren om rekening mee te houden.

Het voordeel van kortere artikels

Het betekent niet automatisch dat korte teksten op gebied van SEO slecht zijn Soms zijn ze zelfs ideaal om een enkel zoekwoord of een enkele zoekterm in de schijnwerpers te plaatsen en ze zijn ook ideaal als zogenaamd rich answer binnen de zoekmachines. Mensen lezen ook niet altijd graag lange artikels, dus kortere artikels zijn niet altijd een voordeel.

Lengte vs zoekwoordendichtheid

En nu komen we misschien wel bij het belangrijkste. Wat een rol speelt is niet noodzakelijk de lengte van de tekst maar weel de hoeveelheid informatie in de content, de zogenaamde dichtheid. Het is nu eenmaal zo dat langere teksten van nature uit meer feiten en informatie bevatten. Toch kan een artikel van 300 woorden dat specifiek op dichtheid is gericht meer waardevolle info bevatten dan een nietszeggend artikel van 1500 worden. Toch doen langere artikels het daarom vaak beter op gebied van SEO dan korte artikels.

Onze mening over content lengte

Probeer je website voor de optimale SEO te voorzien van een gezonde mix van langere en kortere pagina’s en artikels, met een kleine meerderheid aan langere content. Wel belangrijk is om, lang of kort, steeds waardevolle en nuttige informatie te delen.

Vragen over online marketing ? Contacteer Jakency vrijblijvend.

SEO Antwerpen