Googlebot cannot access your JavaScript and/or CSS files

Googlebot cannot access your JavaScript and/or CSS filesGooglebot cannot access your JavaScript and/or CSS files

Wees niet ongerust als u vandaag een waarschuwing van Google krijgt via Email. Veel webmasters of eigenaars van websites hebben de afgelopen dagen volgende melding gekregen van Google :Googlebot cannot access your JavaScript and/or CSS files.

Google stuurde deze waarschuwing via de "Search Console" en tegelijkertijd vertelde Google dat dit gevolgen kan hebben op de zoekresultaten van uw website

Een daling van de zoekresultaten is natuurlijk slecht nieuws voor alle websites. Gelukkig is dit probleem snel en eenvoudig op te lossen.

Googlebot cannot access your JavaScript and/or CSS files: volledige waarschuwing

google waarschwuing css javascript

"Google systems have recently detected an issue with your homepage that affects how well our algorithms render and index your content. Specifically, Googlebot cannot access your JavaScript and/or CSS files because of restrictions in your robots.txt file. These files help Google understand that your website works properly so blocking access to these assets can result in suboptimal rankings."

Als uw website bepaalde files belokkeerd voor de "Googlebot", dan is het ook beter dat u dit weet, zodat u dit probleem kan oplossen.

Een gemakkelijk oplossing is het veranderen van de inhoud van het robots.txt bestand. Verander enkel het robots.txt bestand als u hier ervaring mee hebt.

Robots.txt veranderingen

Open het robots.txt bestand en kijk of er 1 van de volgend regels code instaat:

  • Disallow: /.js$*
  • Disallow: /.inc$*
  • Disallow: /.css$*
  • Disallow: /.php$*

Het kan ook zijn dat u hier enkele folders ziet waar bepaalde js,php of css files instaan.
Als u enkele lijnen van deze code ziet staan, gelieve deze dan te verwijderen. Dit is wat de Googlebot blokeerd om de bestanden te kunnen "crawlen".
Google heeft deze bestanden nodig, zodat hij de website hetzelfde ziet zoals de website bezoekers

Google Fetch en render

De volgende stap is om uw website opnieuw te laten "fetchen" en "crawlen" door Google.
Deze zal dan bevestigen of het probleem al dan niet is opgelost

Als het probleem zich nog voordoet zal deze tool verdere instructies geven en vertellen welke veranderingen u dient te maken in de robots.txt.

Daarnaast kan u in de Search Console altijd de robots.txt testing tool gebruiken om andere problemen te bepalen.