Wat is inbound marketing

inbound marketing

Inbound Marketing gaat ervan uit dat mensen zelf op zoek gaan naar oplossingen voor hun probleem op het moment dat zij daar behoefte aan hebben.

Inbound Marketing: Kennisleider worden

Met Inbound Marketing creëer en deel je waardevolle kennis met je doelgroep. De doelgroep ervaart deze kennis als nuttig en relevant en gaat jou hierdoor zien als een autoriteit op een bepaald vakgebied. Het gevolg is dat er een vertrouwensband ontstaat, waardoor de klant snel bereid is om een product of dienst bij jou af te nemen.

Inbound Marketing: Loyale klanten

Inbound Marketing zorgt voor een positieve associatie met jouw organisatie door een prettige aanpak richting jouw doelgroep. Door transparantie en een helpende houding is de kans op trouwe of loyale klanten heel groot. Deze klanten worden in de meeste gevallen zelfs ambassadeurs voor jouw organisatie.

Inbound Marketing: Gevonden worden

Bij Inbound Marketing ga je er vanuit dat jouw potentiële klant op een gegeven moment op zoek gaat naar een oplossing voor zijn probleem. Dan is het belangrijk dat hij jou vindt! Het op een goede manier inzetten van zoekwoorden is hierbij een essentieel onderdeel dit kan door zoekmachine optimalisatie. Daarnaast zal jouw gedeelde content, zoals: blogs, e-books etc. zorgen voor een goede vindbaarheid online. 

Inbound Marketing Process

1 Onbekenden (potentiële klanten) naar onze kanalen krijgen
In deze fase willen we de juiste potentiële klanten naar onze online kanalen krijgen. Om deze klanten te bereiken kunnen we gebruik maken van nieuwsberichten, social media, seo(zoekmachine optimalisatie), sea(zoekmachine advertenties), videos,...

2 Bezoekers
Door de creatie van bepaalde webpagina’s en call to actions overtuigen we de tot nu toe onbekende potentiële klant om zich kenbaar te maken. Dit kan gebeuren door het invullen van een formulier om zo bepaalde content zichtbaar te krijgen. (downloaden van een white paper, inschrijven voor email, inschrijven voor event, cases bekijken,...)

3 Leads
We hebben nu de juiste klanten aangetrokken en deze tonen interesse in onze diensten.(invullen van formulier, ....) De doelstelling hier is om deze leads om te zetten naar klanten en te identificeren wanneer een lead klaar is om omgezet te worden naar een klant.(Bepaalde acties die hij ondernomen heeft.)

Lead scoring
Het is moeilijk om in te schatten wanneer een lead klaar is om omgezet te worden naar een klant. Met behulp van lead scoring kunnen we elke lead een score geven op basis van het aantal interactiemomenten met ons bedrijf. Zo'n interactiemoment zou bijvoorbeeld een websitebezoek kunnen zijn of een download. Al deze interactiemomenten worden bij elkaar opgeteld om een indicatie te geven wanneer we deze lead kunnen omzetten naar een klant.

Aan de hand van de Lead scoring model zullen we ook bepalen welke content we wanneer en via welk kanaal zullen sturen naar de lead(Lead nurturing).

In deze fase willen we de klant op regelmatig basis nieuwe content aanleveren. Met behulp van marketing automatisering kunnen we ervoor zorgen dat de lead periodiek een e-mail of dergelijke ontvangt na een bepaalde handeling. Dit doen we door workflows in te stellen.

4 Klanten
In deze fase is het belangrijk dat onze klanten klanten blijven. Wat we hier willen bereiken is dat onze klanten ambassadeurs worden. Dit kunnen we doen door email, social media,... Social media is een belangrijke tool om van onze klanten ambassadeurs te maken. Zij zullen immers bij het zien van waardevolle content dit verspreiden. Hierdoor zullen we een groter publiek met potentiële klanten bereiken.